Åderbråck i ändtarmen (hemorrojder)

Vad är hemorrojder?

Utvidgade, blodkärl kring ändtarmsöppningen som kan ge besvär såsom, blödningar, klåda och sveda. De orsakas av ett förhöjt tryck kring ändtarmsöppningen. Det är mycket vanligt och ungefär varannan person drabbas av dessa besvär någon gång i livet. Tillståndet är dock vanligare hos män. Hemorrojder brukar emellertid försvinna av sig självt.

Orsakerna kan vara flera, oftast p.g.a långvariga besvär med tarmtömning med förstoppning, diarre. Detta kan vara en följd av allt för fiberfattig kost som leder till dålig tarmmotorik.

Graden av besvär och symptom graderas oftast i fyra grader. För att ställa diagnos krävs ibland en proktoskopi om inte hemorrojderna är synliga vid läkarinspektion.

För de milda symtomen med hemorrojder i de första graderna krävs oftast ingen behandling och enbart salva kan lindra irritationen. För patienter med mer uttalade symptom och besvär som kräver behandling, finns flera olika metoder. Den vanligaste behandlingen är att genom en injektionsbehandling i anslutning till hemorrojderna som får dem att skrumpna ihop. En annan metod är att sätta en gummibandsligatur kring hemorrojden och på så sätt få samma effekt som vid injektion. Den tredje metoden är att genom en operation avlägsna hemorrojderna och stänga de lokala venerna.