Åderbråcksbehandling – en översikt

Det finns flera behandlingsalternativ och som privat patient finns fördelen och möjligheten och att själv välja den metoden som passar bäst. Metoderna kan delas in i tre huvudkategorier, som beskrivs här nedan och inom de olika kategorierna finns det flera varianter. Utförligare beskrivningar om respektive metod finns sedan beskrivet på separata sidor. Det finns också en länk till varje metod att följa från denna sidan.


Åderbråcksperation

Öppen kirurgi – ”Stripping” – att helt avlägsna venen genom operation är den äldsta metoden och som också är ett större ingrepp för patienten. De nya minimal invasiva metoderna ersätter numera kirurgin i allt större utsträckning.

 • Fördelar;
  • Det första och äldsta behandlingsmetoden mot åderbråck där det också finns mycket studieresultat även en lång tid. Kärlet avlägsnas helt ur kroppen.
 • Nackdelar;
  • Ingreppet behöver ske i narkos på en operationssal.
  • Genom att helt avlägsna käket behöver man öppna upp huden med ett snitt, som ger en ökad infektionsrisk.
  • Kärlet ”dras ut” genom ett instrument och det är ett traumatiskt ingrepp där man i efterförloppet får en hel del blåmärken och kan drabbas av nedsatt känsel i området och kan vara smärtsamt.
  • Kräver sjukskrivning.
  • Stumpar och blodkärl som inte ”följer med” ut ur kroppen kan återbildas.

Värmemetoder

Laser, Radiofrekvens-RF, Ånga – kärlet värmebehandlad genom att blodet hettas upp inuti som resulterar i att kärlväggen helt förstörs och kärlet faller samman, men finns fortsatt kvar i kroppen. Behandlingen bör utföras med vägledning av ultraljud.

 • Fördelar;
  • Behandlingen kan ske genom minimal invasiv* teknik och genom ett par mm hål genom huden och kärlväggen.
  • Behandlingen kan ske i ett behandlingsrum och kräver inte full narkos, men oftast erbjuds lite lugnande medicinering.
  • Det är en teknik som använts under tag, där båda tekniker visar på bra resultat.
  • Ingen sjukskrivning krävs
 • Nackdelar;
  • Med behandling av värme i blodkärlen finns alltid en risk för att den sprider sig utanför kärlet och till nerver, vilket kan orsaka känselbortfall om det sker. Det krävs därmed en förbehandling, tumescent-bedövning utmed det kärlområdet som ska värmebehandlas, för att ta bort den risken. Förbehandlingen består av att man sprutar in koksalt tillsammans med lokalbedövning genom flera nålstick utmed benet.
  • Inte en helt smärtfri metod.

Icke värmeavgivande metoder

Skumbehandling, Kärl-klister, Kombinerad mekanisk + skleroseringsteknik – olika metoder där kärlen stängs, utan upphettning av blodet, med hjälp av läkemedel eller en kombination av mekanik som påverkar det innersta lagret i kärlväggen tillsammans med läkemedel.  Behandlingen bör utföras med vägledning av ultraljud.

 •  Fördelar;
  • Behandlingen kan ske genom minimal invasiv* teknik och genom ett par mm hål genom huden och kärlväggen.
  • Samtliga metoder är i princip nästan smärtfria, förenat med få nålstick och ibland räcker det med ett enda stick.
  • Behandlingen kan ske i ett behandlingsrum och kräver inte full narkos.
  • Skumbehandling, (sklerosering), är en teknik som använts ett tag, där det finns väl redovisade resultat.
  • Kärlklister (VenaSeal™) och kombinationsmetoden mekanik + skleroseringsläkemedel (ClariVein®) är relativt nya metoder men som hittills redovisat lovande resultat.
  • Ingen sjukskrivning krävs.
 • Nackdelar;
  • Vetenskapligt redovisat att enbart skumbehandling inte har samma effekt som vid t.ex. laserbehandling. Vid skumbehandling förblir kärlen efter 3 år slutna i ca 80% av fallen.
  • Vanligt att en behandling med skum och/eller aethoxysclerol ger missfärgningar i huden, som uppstår utmed det behandlade området men som sakteliga försvinner efterhand.