Åderbråcksoperation

Att ta bort åderbråck med öppen kirurgi eller stripping är den äldsta och därmed också den mest beprövade metoden. Utveckling inom all kärlbehandling har dock gått snabbt framåt och numera är öppen kirurg ersatt av endovaskulära behandlingsmetoder i en mycket hög utsträckning inom alla kärlbehandlingsområden. Att behandla åderbråck är inget undantag och öppna åderbråcksoperationer har minskat dramatiskt till förmån för betydligt enklare och skonsammare endovaskulära behandlingar, som i studier redovisar motsvarande eller bättre resultat.

 • Fördelar;
  • Gammal beprövad behandlingsmetod
  • Kan utföras utan begränsningar som t.ex ytliga kärl eller vid stor kärldiameter.
  • Vetenskapligt redovisade resultat i många kliniska studier.
 • Nackdelar;
  • Kräver narkos och behandling på operationssal.
  • Smärta och känselbortfall efter operationen.
  • En till ett par veckors sjukskrivning.
  • Stödstrumpor under en något längre period i jämförelse med minimal invasiv behandling.

Hur går åderbråcksoperationen till?

Avlägsnar man åderbråck med strippingmetoden är det mer förberedelser och omständligare än vid kateterbehandlingar som kan utföras på ett behandlingsrum. Eftersom man behöver vara rejält bedövad eller sövd behöver narkospersonalen förbereda och utreda förutsättningarna för att söva patienten på ett tryggt och bra sätt. Till det kommer logistiken med platsen på en operationssal. Det kan ta sin tid!

Det aktuella benet steriltvättas och kläs in i sterila dukar. Operatören lokaliserar venen genom att öppna upp huden med ett snitt i ljumsken och ett vanligtvis ett vid knät eller ibland lite längre ner på vaden. Därefter för man in en sond, ett specialinstrument, som fångar upp venen och därefter dras venen och åderbråcket bort helt genom öppningen. I ljumsken behöver sedan man knyta ihop stumpen och som är det som kvar av den ytliga venen och angränsar mot det djupa vensystemet. Där sluter man oftast huden med några stygn medan öppningen och såret längre ner på benet kan läka ihop av sig själv. Narkosmedlen är kortverkande men man behöver stanna kvar några timmar och hämta sig efter operationen.  Benet kommer att vara lindat det första dygnet för att sedan ersättas med en kompressionstrumma under tre veckor efter operationen. Har man stora besvär rekommenderas det att använda kompressionsstrumpa ännu längre. Stygnen behöver avlägsnas efter ca. 10 dagar. Vid återbesöket, efter ca. 6-8 veckor utvärderas effekten och resultatet av operationen.

Komplikationer

Man ska vara medveten om att vid alla behandlingar finns det risker för komplikationer om än de är få. Vid åderbråcksoperation med stripping medför metoden i sig en ökad risk direkt eftersom ingreppet kräver narkos med dess komplikationsrisk som inte nämns här. Övriga komplikationer kan t.ex. vara;

 • Blödningar
 • Infektioner i sårområdet
 • Skada på känselnerver med känselbortfall

Som för alla metoder är det väldigt viktigt att behandlingen utförs av en erfaren läkare inom kärlintervention och för behandling med strippingmetoden bör det vara en kärlkirurg tillsammans med erfaren anestesipersonal som utför ingreppet.