Åderbråck i benen (venös insufficiens)

Åderbråck i benen

Det venöst systemet är där blodet transporteras tillbaka till hjärtat för att syrsättas. För att blodet ska kunna transporeras med lågt tryck fungerar venerna som ett sluss-system med klaffar, en slags backventil, inuti venerna som stegvis slussar blodet till hjärtat. Fungerar inte klaffarna, ökar både blodansamlingen och trycket som i sin tur medför att venerna vidgar sig – ett venöst åderbråck. Åderbråck är vanligast i benen och så många som ungefär var tredje person drabbas av åderbråck.

Orsak och uppkomst

Vår levnadsstandard i västvärlden har sannolikt en stor betydelse med stillastående och sittande jobb som i kombination med övervikt kan påverka förekomsten. Det är en ökande frekvens med stigande ålder, åtminstone upp till 60-års åldern. Vanligaste debutålder är dock mellan 30 – 40 år.

Trots att en mängd studier genomförts runt om i världen finns det få definitiva svar kring uppkomsten. Ärftlighet är en viss faktor och det är främst kvinnor som är besvärade av problemen, av kosmetiska skäl, men män drabbas i nästan lika stor omfattning enligt vad färska undersökningar visar. För kvinnor så är den hormonella aktiviteten större t.ex vid graviditet i kombination med ökat tryck av livmoder och foster på venerna. Risken för åderbråck ökar för varje graviditet.