Kärlklister

Är en av de minimal invasiva metoderna som inte bygger på värme eller upphettning för att stänga åderbråckskärl. Ett medicinskt klister injiceras via en kateter och limmar ihop kärlet. Behandling med kärlklister, (VenaSeal™), sker i kombination med ultraljudsvägledning där varje segment limmas och trycks ihop några centimeter i taget.

 • Fördelar;
  • En enkel och smidig metod
  • Behandlingen kan ske i behandlingsrum
  • Ingen tumescens krävs
  • Ingen sjukskrivning krävs
  • Vetenskapligt redovisat* att metoden visar bra effekt med hög andel med ca 92% stängda kärl, (vena saphena magna) vid 1-års uppföljningen.
  • Inget krav på att nödvändigtvis bära stödstrumpor efter behandlingen*
 •  Nackdelar;
  • Behandlingen sker stegvis och i små segment och kan därmed ta något lite längre tid i jämförelse med övriga katetermetoder.
  • De vetenskapliga studierna redovisar inte några långtidsresultat ännu eftersom metoden är relativt ny.

Hur går klister-behandlingen till?

Behandlingen tar en ca 45 – 60 minuter och sker i liggande ställning. Det aktuella benet steriltvättas och området klädes in vid insticksstället, som också lokalbedövas. Med hjälp av ultraljud lokaliserar man venen och och läkaren för in en tunn slang i kärlet och lägger ofta in en liten kateter eller kärlport att arbeta igenom. Behandlingskatetern förs in genom den lilla porten och man lokaliserar startpunkten med ultraljud och oftast börjar man i ljumsknivå. Därefter behandlas små kärlsegment, 3 cm i taget i taget med intervaller om ca. 30 sekunder. När behandlingen är klar avlägsnas katetrarna och eftersom det är ett litet hål (ca 3 mm) räcker det oftast med att sätta ett mindre bandage eller plåster över sedan. Till skillnad från de flesta andra metoder finns det ingen särskild rekommendation eller krav på att använda sig av stödstrumpor efter behandlingen. Men det är säkert något som den behandlande doktorn kan avgöra och ge råd om för att nå det bästa behandlingsresultat. Det krävs ingen sjukskrivning och det går att återgå till sina dagliga åtagande direkt. Det behandlade området kan dock kännas lite hårt och ömt eftersom själva behandlingen orsakar en inflammation i kärlet – det är helt normalt.

Komplikationer

Man ska vara medveten om att vid alla behandlingar finns det risker för komplikationer om än de är väldigt få och väldligt sällsynta. För en klisterbehandling kan komplikationerna t.ex. vara;

 • Smärtsam svullnad – tromboflebit
 • Missfärgning – mer sällsynt vid klisterbehandling – övergående
 • DVT – djup ventrombos -mycket sällsynt!
 • Lungemboli – mycket sällsynt!

 Videon är länkad från YouTube

*Almeida JI, Javier JJ, Mackay EG, Bautista C, Proebstle TM. First human use of cyanoacrylate adhesive for treatment of saphenous vein incompetence. J Vasc Surg Venous and Lymphat Disord. 2013