Läkemedel vid åderbråcksbehandling

Här beskrivs det läkemedel som används som injektion vid åderbråcksbehandling – läkemedlet Aethoxysclerol. Som antingen injiceras med stick direkt i mycket små ytliga kärlnät med en tunn nål eller igenom en kateter enligt de metoder som finns beskrivna – Skumbehandling och MOCA.

Funktion och användningsområde

Den aktiva substansen i Aethoxysclerol orsakar en lokal inflammation på det innersta kärllagret och blodkärlet ”klibbar” ihop, så att det inte längre kan flyta något blod igenom. Den processen tar ca 4 veckor. Det positiva är också att läkemedlet har en lokalbedövande effekt.

Aethoxysclerol används för behandling av:

 • små ytliga kärlnät (telangiektasier)
 • åderbråck
 • hemorrojder
 • vid blödningar t.ex vid åderbråck i matstrupen

Försiktighet vid användning

Det finns det en rad anledningar till att vara försiktig med att använda sig av Aethoxysclerol, precis som för alla läkemedel. Det är ett receptbelagd läkemedel som vid en åderbråcksbehandling också bör utföras av en specialistläkare som är van vid att hantera läkemedlet. Vid undersökningen innan själva behandlingen kommer den behandlande läkaren och personalen på kliniken sannolikt redan ha förvissat sig om det finns några risker att ta hänsyn till.

Lösning och skum

Aethoxysclerol är ett läkemedel som kan användas som antingen lösning eller skum. När den används som skum är injektionsvätskan helt enkelt blandad och uppskummad med luft. När läkemedlet injiceras genom en kateter i större åderbråckskärl, utan annan kombinerad teknik, så fyller ett skum bättre ut runt hela kärlet och åstadkommer den inflammation i kärlväggen som är målet.

Biverkningar

Vanliga biverkningar är t.ex:

 • blodutgjutning eller blåmärken
 • pigmentering av huden i anslutning till det behandlade kärlet (försvinner oftast efterhand)
 • smärta vid injektionsstället
 • blodpropp vid injektionsstället

Mindre vanliga biverkningar är t.ex:

 • inflammation i blodkärl i närheten av det behandlade kärlet. Samtidigt med inflammationen kan en blodpropp förekomma.
 • nedsatt känsel i huden vid injektionsstället
 • hudreaktioner, t.ex. rodnad, klåda, eksem, nässelutslag, svullnad…

Allvarliga biverkningar (de flesta är dock mycket sällsynta) t.ex:

 • Djup ventrombos (hos upp till 1 av 1000 användare)
 • Lungemboli (hos 1 av 10 000 användare)

Här beskrivs några av de biverkningar som kan förekomma. På FASS finns mer information att läsa kring läkemedlet Aethoxysclerol.