Laserbehandling

Laserbehandling även förkortad EVLT, är en av de endovenösa behandlingar som bygger värme för att stänga åderbråckskärl. Gemensamt för alla värmemetoder är att man behöver bedöva och vätskefyllo längs hela kärlet, tumescent för att bl.a. annat inte skada vävnader och nerver och vätskan fungerar som en isolering runt det kärlet som ska behandlas. Laser är en av de första katedermetoderna som började användas för åderbråcksbehandling istället för den mer smärtsamma stripping-metoden. Man placerar en kateter inuti kärlet, kopplat till en apparat som alstrar ett högintensivt ljus; laser. Vid katederspetsen blir det en hög värmeutveckling som får blodet att koagulera och förstör kärlväggen. Det gör att kärlet krymper ihop och stängs. Gemensamt med alla kateter-metoder är att laserbehandling är en relativt säker behandling i kombination med ultraljudsvägledning.

 • Fördelar;
  • En enkel och smidig metod
  • Behandlingen kan ske i behandlingsrum
  • Ingen sjukskrivning krävs
  • Vetenskapligt redovisat att metoden visar bra effekt med en hög andel stängda kärl, (vena saphena magna). Efter 5 år redovisas ca. 78-100% av kärlen fortsatt vara stängda.
 • Nackdelar;
  • Laserljuset är skadligt och det krävs skyddsglasögon vid behandlingen.
  • Utvecklingen har gått snabbt framåt med allt effektivare laserutrustning och det kan det vara svårt som patient att avgöra om kliniken använder sig av en modern laserutrustning.

Hur går en laserbehandling till?

Behandlingen tar en ca 30 – 60 minuter och sker i liggande ställning. Det aktuella benet steriltvättas och området klädes in vid insticksstället, som också lokalbedövas. Med hjälp av ultraljud lokaliserar man venen och och läkaren för in en tunn slang i kärlet och lägger ofta in en liten kateter eller kärlport att arbeta igenom. Lokalbedövning i kombination med steril vätska sprutas med upprepade injektioner utmed hela kärlet som ska behandlas. Laserkatetern förs sedan in genom den lilla porten och man lokaliserar startpunkten med ultraljud och oftast börjar man i ljumsknivå. Samtliga i rummet behöver bära skyddsglasögon när behandlingen startas och lasern aktiveras. Lokaler och läkaren behöver dessutom vara lasercertifierade. Laserkatetern förs långsamt längs med kärlet och det området som ska behandlas. När behandlingen är klar avlägsnas katetern och eftersom det är ett litet hål räcker det oftast med att sätta ett mindre bandage över såret. Ofta avlägsnas sedan de mindre och angränsande venerna, dit laserbehandlingen inte når, med virknålsteknik. Även dessa hålen är små och det räcker med mindre bandage över såren. Det är viktigt att använda sig av stödstrumpor direkt och under en vecka efter behandlingen. Det krävs ingen sjukskrivning och det går att återgå till sina dagliga åtagande direkt. Det behandlade området kan dock kännas lite hårt och ömt eftersom själva behandlingen orsakar en inflammation i kärlet – det är helt normalt.

Komplikationer

Man ska vara medveten om att vid alla behandlingar finns det risker för komplikationer om än de är väldigt få och sällsynta. För en laserbehandling, EVLT kan komplikationerna t.ex. vara;

 • Smärtsam svullnad – tromboflebit
 • Missfärgning och blåmärken – som är övergående
 • DVT – djup ventrombos -mycket sällsynt!
 • Lungemboli – mycket sällsynt!

Filmen är hämtad från YouTube