MOCA – ClariVein®

Metoden är en kombination av en mekanisk och läkemedelsinducerad stängning av venen, där metoden förkortas till MOCA. ClariVein är själva produkten. Det är en mycket liten ihålig, tunn kateter som närmast kan beskrivas med att ha en liten batteridriven ”visp” på toppen, som orsakar små rifter i kärlet och används i kombination med läkemedelsinjektion som gemensamt får blodkärlet att stängas. Det är en enkel och säker behandlingsmetod, tillsammans med ultraljudsvägledning, och som också beskrivs som den snabbaste och minst smärtsamma metoden. Läkemedlet som oftast används är Aethoxysclerol, som ger en lokal kärlskada på det innersta lagret i blodkärlet (intiman). Läkemedlet injiceras långsamt i flytande form i katetern samtidigt som katetern med ”vispen” får kärlet att dra sig samman och läkemedlet får direktkontakt med blodkärls-väggen för att nå optimal behandlingseffekt.

 • Fördelar;
  • En enkel och i princip smärtfri metod
  • Räcker i många fall med ett enda litet stick (bra metod för stickkänsliga)
  • Ingen tumescens* krävs
  • Behandlingen kan ske i behandlingsrum
  • Ingen sjukskrivning krävs
 •  Nackdelar;
  • Flera vetenskapliga redovisade studier finns där metoden ser lovande ut vid uppföljningar efter 1- 2 år, och resultaten kan jämföras med laserbehandling. Det saknas dock långtidsuppföljning.
  • De redovisade studierna visar dock på de lägsta upplevda smärtnivåerna i jämförelse med t.ex. laserbehandling.
  • Vanligt att missfärgningar uppstår utmed det behandlade området men som sakteliga försvinner efterhand.

Hur går MOCA-behandlingen till?

Behandlingen går snabbt och tar en ca 20 – 30 minuter och sker i liggande ställning. Det aktuella benet steriltvättas och området klädes in vid insticksstället. Med hjälp av ultraljud lokaliserar man venen och och läkaren för in katetern (ClariVein®), ibland som det enda sticket som behövs. Därefter startar man den lilla vispen och injicerar läkemedlet medan katetern dras sakta längs kärlet. Efter avslutad behandling dras slangen ut och läkaren trycker på insticksstället en liten stund därefter. Det är ett litet hål (ca 1,3 mm) och det räcker oftast att sätta ett plåster över insticksstället sedan. Det är viktigt är att använda sig av stödstrumpor direkt efter behandlingen och ca en vecka därefter. Det krävs ingen sjukskrivning och det går att återgå till sina dagliga åtagande direkt. Det behandlade området kan ibland kännas lite hårt och ömt eftersom själva behandlingen ger en reaktion med inflammation i kärlet – det är helt normalt.

Komplikationer

Som med alla ingrepp och behandlingar finns det risker för komplikationer även om än de är väldigt få och sällsynta. För en ClariVein-behandling kan komplikationerna vara;

 • Missfärgning längs det behandlade området – som är övergående
 • Smärtsam svullnad – tromboflebit
 • Lungemboli – mycket sällsynt!

Med erfarna doktorer och med rätt utrustning, t.ex ultraljud tillsammans med läkare eller övrig personal som också är mycket vana med att arbeta och tolka ultraljud, minskar också komplikationsriskerna. Det är ett viktigt och bra första steg att försäkra sig om när man väljer sin behandlande klinik.

Videon är länkad från YouTube