Priser

I Sverige har vi den stora förmånen att få subventionerad sjukvård och av den anledningen saknar vi kännedom kring kostnaden för vår egen vård. När vi erhåller offentlig vård får vi inte ens ta del av den totala kostnaden för behandlingen och vården, utan vi ser enbart den subventionerade räkningen. Sedan ett antal år tillbaka bekostas inte längre åderbråcksbehandling vid vissa sjukdomsstadier, (läs mer under symptom), av offentliga medel. Men med ett fortsatt patientbehov utvecklas en privat marknad och med den följer en individuell prissättning. För en stor andel patienter som önskar bli av med sina åderbråck betalar man således behandlingen med sina privata medel.

Olika priser och vad kan en åderbråcksbehandling kosta?

Hur ska man då som patient bedöma och värdera kostnaden för en åderbråcksbehandling? När man väl bestämt sig för att utföra en behandling vill man få ett bra och bestående resultat och undvika komplikationer. Har du inte redan läst om vilka behandlingsalternativ som finns, så gör det under rubriken ”Behandlingsmetoder” Åderbråck.com ansvarar inte för prisuppgifterna nedan. Vi fungerar enbart som en konsumentupplysning i syfte:

  • Att som patient kunna att hitta den bästa behandlingsmetoden.
  • Att hitta en klinik med korrekt läkarkompetens (ultraljuds- och kärlkompetens).
  • Välja en metod som passar just dig som patient bra.
  • Få ett lämpligt pris för den metoden man valt.

Därför är det särskilt viktigt att höra sig för på flera kliniker om vilka olika behandlingsalternativ som finns och vad kostnaden blir totalt, för att sedan kunna jämföra och fatta sitt beslut.

Som exempel på vad som kan påverka priset är t.ex:

  • Dyra lokalkostnader.
  • Höga investeringskostnader i ny modern utrustning – be dem redovisa vilket system de använder och hur gammalt det är, förutom ultraljudsapparaten som ska finnas som standard på alla kliniker som utför kateterbehandling.
  • Avsaknad av konkurrens i närområdet.
  • Vissa katetermetoder (icke värmeavgivande) bygger inte på några externa system och ger därmed lägre total-kostnad.

Här nedan presenteras priser som finns redovisade hos några olika klinikers hemsida för respektive behandlingsmetod och per ben. Många kliniker redovisar inte några priser alls på sin hemsida. Prisskillnaden klinikerna emellan kan därmed vara stora och också skilja sig väsentligt åt för samma behandlingsmetod. Välj din behandling och klinik med omsorg så skapas också förutsättningar för att också få bra behållning för kostnaden.

MetodEtt benTvå ben
Laserbehandling1800034000
RF-behandling1800024000
Skumbehandling9000
Injektion - ytliga ådernät2000
Virknålsteknik6000-21000
Öppen operation20000-25000