Radiofrekvensbehandling – RF

Radiofrekvensbehandling brukar också förkortas som RF och är en av de minimal invasiva värmemetoderna som används för att stänga åderbråckskärl. Gemensamt för alla värmemetoder är att man behöver bedöva och vätskefylla längs hela kärlet, tumescent. Själva RF-metoden bygger sedan på att man placerar en kateter inuti kärlet, kopplat till en apparat som alstrar radiofrekvensvågor, som i sin tur avger värmeenergi genom ett värmeelement placerat på katetern. Värmen får kärlet att krympa ihop och stängas. Gemensamt med alla kateter-metoder är att det är en relativt säker behandling i kombination med ultraljudsvägledning.

 • Fördelar;
  • En enkel och smidig metod
  • Behandlingen kan ske i behandlingsrum
  • Ingen sjukskrivning krävs
  • Vetenskapligt redovisat* att metoden visar bra effekt med hög andel med ca 91,9% stängda kärl, (vena saphena magna), efter 5 år.
  • Redovisad i studie** som något mindre smärtsam metod i jämförelse med laser
 •  Nackdelar;
  • Behandlingen sker stegvis och i små segment och kan därmed ta något lite längre tid i jämförelse med laser.

Hur går RF-behandlingen till?

Behandlingen tar en ca 45 – 60 minuter och sker i liggande ställning. Det aktuella benet steriltvättas och området klädes in vid insticksstället, som också lokalbedövas. Med hjälp av ultraljud lokaliserar man venen och och läkaren för in en tunn slang i kärlet och lägger ofta in en liten kateter eller kärlport att arbeta igenom. Lokalbedövning i kombination med steril vätska sprutas med upprepade injektioner utmed hela kärlet som ska behandlas. Behandlingskatetern förs in genom den lilla porten och man lokaliserar startpunkten med ultraljud och oftast börjar man i ljumsknivå. Därefter behandlas små kärlsegment i taget med intervaller om ca. 20 sekunder. När behandlingen är klar avlägsnas katetrarna och eftersom det är ett litet hål (ca 3 mm) räcker det oftast med att sätta ett mindre bandage över sedan. Det som emellertid är viktigt är att direkt använda sig av stödstrumpor och ca en vecka efter behandlingen. Det krävs ingen sjukskrivning och det går att återgå till sina dagliga åtagande direkt. Det behandlade området kan dock kännas lite hårt och ömt eftersom själva behandlingen orsakar en inflammation i kärlet – det är helt normalt.

Komplikationer

Man ska vara medveten om att vid alla behandlingar finns det risker för komplikationer om än de är väldigt få och väldligt sällsynta. För en radiofrekvensbehandling kan t.ex. komplikationerna vara;

 • Smärtsam svullnad – tromboflebit
 • Missfärgning – som är övergående
 • DVT – djup ventrombos -mycket sällsynt!
 • Lungemboli – mycket sällsynt!

  Videon är länkad från YouTube

*Five-year results from the prospective European multicentre cohort study on radiofrequency segmental thermal ablation for incompetent great saphenous veins
T M Proebstle,1 B J Alm,2 O Göckeritz,3 C Wenzel,3 T Noppeney,4 C Lebard,5 C Sessa,6 D Creton,7 and O Pichot6
 **Radiofrequency endovenous ClosureFAST versus laser ablation for the treatment of great saphenous reflux: a multicenter, single-blinded, randomized study (RECOVERY study).