Skumbehandling (skleroterapi)

Skumbehandling eller sklerosering är en relativt smärtfri, enkel och säker behandlingsmetod när den används i  kombination med ultraljud. Ett läkemedel injiceras in i blodkärlet och som får blodkärlen att krympa ihop. Läkemedlet som oftast används är Aethoxysclerol, som ger en lokal kärlskada på det innersta lagret i blodkärlet (intiman). När läkemedlet injiceras i form av ett skum i venen, så fyller det ut kärlet för att nå en optimal effekt genom direktkontakt med blodkärlsväggen. När man injicerar skummet, når det även ut till de små sidogrenarna.

 • Fördelar;
  • En enkel och relativt smärtfri metod
  • Skummet kan sprida sig ut till små sidogrenar
  • Behandlingen kan ske i behandlingsrum
  • Ingen sjukskrivning krävs
 •  Nackdelar;
  • Vetenskapligt redovisat att metoden inte har samma effekt som vid t.ex. laserbehandling och vid skumbehandling förblir kärlen efter 3 år slutna i ca 80% av fallen.
  • Vanligt att missfärgningar uppstår utmed det behandlade området men som sakteliga försvinner efterhand.

Hur går skumbehandling till?

Behandlingen tar en ca 20 – 40 minuter och sker i liggande ställning. Det aktuella benet steriltvättas och området klädes in vid insticksstället, som också lokalbedövas. Med hjälp av ultraljud lokaliserar man venen och och läkaren för in en tunn slang i kärlet och injicerar därefter läkemedlet. Efter avslutad injektion dras slangen ut och läkaren trycker på insticksstället en liten stund därefter. Det är ett litet hål (ca 2 mm) och det räcker oftast att sätta ett plåster över sedan. Det som emellertid är viktigt är att sätta på och använda sig av stödstrumpor i ca en vecka efter behandlingen. Det krävs ingen sjukskrivning och det går att återgå till sina dagliga åtagande direkt. Det behandlade området kan dock kännas lite hårt och ömt eftersom själva behandlingen orsakar en inflammation i kärlet – det är helt normalt.

Komplikationer

Man ska vara medveten om att vid alla behandlingar finns det risker för komplikationer om än de är väldigt få och väldligt sällsynta. För en skumbehandling kan komplikationerna vara;

 • Smärtsam svullnad – tromboflebit
 • Missfärgning – som är övergående
 • Lungemboli – mycket sällsynt!

Med erfarna doktorer och med rätt utrustning, t.ex ultraljud tillsammans med läkare eller övrig personal som också är mycket vana vid att tolka ultraljudsbilderna, minskar också komplikationsriskerna. Det är ett viktigt och bra första steg att försäkra sig om när man väljer sin behandlande klinik.