Tumescent-bedövning

Tumescent betyder svullnad på latin. Syftet med tumescent-bedövning är förutom att åstadkomma en svullnad som gör att kärlet trycks ihop, så bedövas hela området och vätskeansamlingen i sig skyddar omgivande vävnad mot den värme som kommer att avges vid behandlingen.

Vätskan är en blandning av lokalbedövning och koksalt som under ultraljudsvägledning sprutas rikligt runt om och längs med hela kärlområdet som ska behandlas genom upprepade stick. Ibland används en injektions- pump för att lättare pressa in vätskan i vävnaden.

Varför behövs det tumescent-bedövning?

Den här typen av bedövning behövs vid åderbråcksbehandling med värmeavgivande metoder. Vätskan läggs runt om kärlet som ett skyddande lager mot värmen och den pressar också samman kärlet, vilket gör att värmen från katetrarna lättare kommer åt när hela kärlets omfång blir mindre. Åderbråckskärl kan vara ganska stora i sitt omfång och generellt gäller det för alla metoder att det är enklare att nå bra behandlingsresultat när kärlomfånget är mindre. Värmen som avges från katetrarna skulle också kunna skada vävnader om det inte fanns ett vätskeskyddande lager runtomkring kärlet. Ibland kan det dock ändå uppstå en nervpåverkan som kan ge en viss domningskänsla, särskilt vid behandling av underbenen, men som brukar gå tillbaka inom rimlig tid igen.

Hur varmt blir det?

Det finns i nuläget tre kateter-metoder som avger värme för behandla åderbråck. Det är;

  • Laser – som enkelt sammanfattat är en riktad ljusstråle av en specifik våglängd. Det finns många varianter av laserutrustning för olika behandlingar men för behandling av åderbråck ska laserutrustningen just vara avsedd för att använda i blodkärl – EVLA. Temperaturnivåerna är mellan ca. 80-90°.
  • RF – radiofrekvens – som är radiofrekvensvågor som skickas ut och som i sin tur alstrar värmeenergi. Temperaturnivåerna kan uppnås är ca.  70-120°, beroende på utrustning.
  • Ånga – sterilt vatten som upphettas och omvandlas till ånga genom en ånggenerator särskilt avsedd för behandling av åderbråck. Ångan puffas ut i omgångar i kärlet. temperaturnivåer som max kan uppnås är ca 120°.
Värmemetoder med kanske framför allt laser kan anses vara en av de vanligaste metoderna för att behandla åderbråck idag.
Den vanligaste icke-värmeavgivande metoden med kateter är skumbehandling men det finns också flera andra behandlingsalternativ som ökar i användandet.